Klepsydra

Burmistrzem Miasta Dzieci wybrano Bartosza Orłowskiego, a jego zastępczynią została Natalia Kołodziejczyk.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedzi w poniedziałek 27 lipca ok. południa milickie Miasto Dzieci, nad którym objął patronat.

- Bardzo się cieszę, że udało się nam zorganizować "Miasto Dzieci" w Miliczu, zaangażować tak wiele podmiotów w to przedsięwzięcie z Fundacją KOM na czele. Z zazdrością patrzyłem, jak takie imprezy odbywają się w innych gminach - skomentował burmistrz Piotr Lech i dodał, że - za rok kolejne Miasto Dzieci w Miliczu dla jeszcze większej liczby uczestników.

21 lipca w Rudzie Sułowskiej miało miejsce spotkanie dotyczące powstania aplikacji mającej na celu wpisanie rezerwatu Stawy Milickie na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO. W dyskusji udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Warszawy oraz środowisk naukowych i ochrony środowiska z Wrocławia. Gminę Milicz reprezentowała 5-osobowa delegacja w zastępcą burmistrza na czele. Uznano, że bez względu na efekt końcowy, należy starać się o ten wpis.

Po raz pierwszy zainaugurowano w naszym mieście dzięki inicjatywie burmistrza Piotra Lecha edukacyjną imprezę wakacyjną dla małych mieszkańców m.in. gminy Milicz pn. Miasto Dzieci. Burmistrzowi udało się kilka miesięcy temu zainteresować Miliczem organizatorów tych imprez w innych miastach, a rolę gospodarza zgodziła się wziąć na siebie Fundacja KOM, gdyż - będąc organizacją pozarządową - mogła starać się o różne środki publiczne, w tym także gminne. Milicki Urząd Miejski wziął też na siebie dowóz dzieci z terenu naszej gminy. W Mieście Dzieci uczestniczą też krośniczanie, gdyż także ta gmina postanowiła partycypować w ogólnych kosztach. Wśród publicznych donatorów jest również marszałek województwa, spółka Stawy Milickie, Nadleśnictwo Milicz oraz Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Szczególne podziękowania należy skierować na ręce prezes Fundacji KOM Edyty Defratyki.

bip

Plany gospodarki Niskoemisyjnej

kwiaty milicz konkurs

RPO

poradnik interesanta

docsign2

 edukacja barycz pl

 aktywni barycz1

ore milicz

kolej na rower

google street view logo

 e mapa gmina milicz1

 logo fala

karta duzej rodziny

tvpm logo moje

czystymilicz

Logo KOM poziom

emapa

LOGO Radlin

 

Gmina Milicz - 2014-2015