Urząd Miejski w Miliczu informuje, że zasady tzw. przedszkola złotówkowego będą od 1 września obowiązywać tylko wobec dzieci, którym samorząd ma obowiązek zapewnić wychowanie przedszkolne, a więc wobec 4-, 5- i odroczonym 6-latkom. NIEPRAWDĄ JEST TO, CO NAPISANO W "GŁOSIE MILICZA", ŻE ZASADAMI ZŁOTÓWKOWYMI OBJECI BĘDĄ WSZYSCY PRZEDSZKOLACY! Artykuł ukazał się bez konsultacji z Urzędem Miejskim, a przede wszystkim z wydziałem oświaty. Nierzetelność dziennikarska wprowadziła dużo zamętu oraz wielkie oczekiwania wobec samorządu, którego po prostu nie stać na taki luksus.

Przy wsparciu gminy Milicz duchowianie zorganizowali II Święto Wiatraka. Atrakcji było niezwykle dużo, m.in. przeloty motolotnią, grochówka dla wszystkich, konkursy familijne i puszczanie latawców. Imprezę zakończyła zabawa.

Niezwykle ciekawy muzycznie byl koncert zespołu klezmerskiego w sobotę nad zalewem, podczas którego słyszeliśmy nie tylko typowe dźwięki muzyki żydowskiej, ale także węgierskie czy bałkańskie. "Karpia po żydowsku", bo tak nazywała się impreza, dofinansowała gmina Milicz.

I Gminna Konferencja Oświatowa pn. "Nowe Otwarcie - Nowe Perspektywy - Nowe Horyzonty" była w opinii nauczycieli i dyrekcji placówek oświatowych potrzebna, ważna i ciekawa. Otworzył i zamknął ją burmistrz Piotr Lech, mówił m.in. o potrzebie propagowania wśród uczniów zdrowego trybu życia (uczestniczenia w zajęciach wf i zakazie sprzedawania w sklepikach szkolnych tzw. jedzenie śmieciowego). Ogłosił nowy rok szkolny "Rokiem Szkoły w Ruchu". Kierownik wydz. oświaty zaprezentował plany i oczekiwania organu prowadzącego, a także to, co już udało się już zrealizować w lokalnym prawie oświatowym i okołooświatowym. Podkreślił, że burmistrzowi i wydziałowi zależy na tym, by nauczyciele mieli godne miejsca pracy, by nie musieli się więcej wstydzić, by byli dumnymi pedagogami gminy Milicz. Mówiono także o stanie gminnej oświaty (K.Kowalska), promocji wody (E.Bezpałko-Szmigiel), inwestycjach (M.Jeż), zmianach w prawie oświatowym (ekspert DOE we Wrocławiu) i budowie PR szkoły (M.Gołąb).

PlakatMŚPN

sesjawwwGminny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego decyzją radnych na sesji 26 sierpnia będzie spólką komunalną, co w przyszłości umożliwi połączenie jej z MCM z korzyścią dla pacjentów. Rada przegłosowała także zmiany w budżecie oraz uchwałę o inicjatywie lokalnej oraz zwiększyła pensum dla nauczycieli specjalistów do 30 godz. tygodniowo, co wzmocni pomoc psychologiczno-pedagogiczną świadczoną dla dzieci w szkołach. Tą decyzją radni zrównali pensum nauczycieli specjalistów z pensum tych nauczycieli w szkołach powiatowych.

16 sesja rm cz2 16 sesja rm cz1

rajd szurkowskiego 2015 3 2

Zawiadamiam, że 26 sierpnia 2015 r. (środa) na godz. 14.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Miliczu, przy ul. Trzebnicka 2, zwołuję obrady XVI Sesji Rady Miejskiej w Miliczu z następującym porządkiem obrad:

bip

Plany gospodarki Niskoemisyjnej

but dozynki wojewodzkie

kwiaty milicz konkurs

RPO

poradnik interesanta

docsign2

 edukacja barycz pl

 aktywni barycz1

ore milicz

kolej na rower

google street view logo

 e mapa gmina milicz1

 logo fala

karta duzej rodziny

tvpm logo moje

czystymilicz

Logo KOM poziom

emapa

LOGO Radlin

 

Gmina Milicz - 2014-2015