Tytuł najlepszej Pin Up Girl na American Cars Manii według publiczności, która miała możliwość głosować, została urzędniczka Urzędu Miejskiego - inspektor Katarzyna Kowalska. Gratulujemy!!!

Marta Słocka - dyrektor milickiego OPS - zajęła II miejsce podczas Biegu Samorządowców, który odbył się w ramach Święta Prusic. Gratulujemy!!!

Burmistrz Piotr Lech 29 czerwca przekazał komendatowi milickiej policji zestawy narkotestów.

Marszałek woj. dolnośląsk. Cezary Przybylski otworzył m.in. wraz burmistrzem Piotrem Lechem trzecią edycję American Cars Manii. Wcześniej marszałek i burmistrz wzięli udział w paradzie samochodów, która przejechała przez miasto i kilka miejscowości. C.Przybylski nie ukrywał zachwytu nad imprezą Mariusza Wypychowskiego i zobowiązał się do finansowego wsparcia ACM w przyszłym roku i wpisania jej na listę imprez wojewódzkich. Również burmistrz P.Lech obiecał jeszcze większe środki niż bieżącym roku.

albsolwetgim2015Z okazji zakończenia roku szkolnego czterech gimnazjalistów (gimnazjum w Miliczu, Wróblińcu i Sułowie oraz Ad Astra), którzy najlepiej napisali egzamin gimnazjalny otrzymali nagrody pieniężne (po 500 zł) oraz list gratulacyjny podpisany przez burmistrza Piotra Lecha i przewodniczącą RM Halinę Smolińską.

26 czerwca w szkołach miały miejsce uroczystości zakończenia roku szkolnego 2014/2015. Wzięli w nich udział pracownicy Urzędu Miejskiego, którzy odczytali list burmistrza do uczniów i nauczycieli. Burmistrz Piotr Lech osobiście uczestniczył w uroczystościch w milickim gimnazjum oraz w pożegnaniu klas szóstych w milickiej dwójce. Po raz pierwszy od wielu lat burmistrza reprezentowali także radni: przewod. RM H.Smolińska we Wróblińcu oraz wieceprzewodniczący RM - S.Kuśnierz w sułowskim gimnazjum i Z.Jasiński w sułowskiej podstawówce.

W związku z ogłoszeniem zamieszczonym 3 czerwca 2015 r. na stronie ww.bip.milicz.pl oraz www.milicz.pl dotyczącym otwartego naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu planowanego przez gminę Milicz w ramach konkursu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś. Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej, Konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-005/15), podaje się do publicznej wiadomości informację o wyborze partnera, którym została Fundacja Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego "Faveo" z siedzibą we Wrocławiu, ul. A. Kmicica 56. W wyznaczonym terminie składania ofert wpłynęła 1 oferta spełniająca wszystkie wymogi formalne i merytoryczne zawarte w ogłoszeniu. W związku z powyższym 26.06.2015 r. oferent zaproszony został do współpracy.

wakacje 2015 lipiec

bip

kwiaty milicz konkurs

RPO

poradnik interesanta

docsign2

 edukacja barycz pl

 aktywni barycz1

ore milicz

kolej na rower

google street view logo

 e mapa gmina milicz1

 logo fala

karta duzej rodziny

tvpm logo moje

czystymilicz

Logo KOM poziom

emapa

LOGO Radlin

 

Gmina Milicz - 2014-2015