Od 30 czerwca Milicz posiada mobilny Punkt Informacji Turystycznej,  znajduje się on w Rynku, a konkretnie w restauracji Adamo. Informacji turystycznej można także zasięgnąć w budynku Centrum Aktywności Lokalnej - w siedzibie Partnerstwa dla Doliny Baryczy. Mobilny punkt "it" będzie czynny także w soboty i - co jest nowum - także w niedziele.

2 lipca dokonywano odbioru Ptasiego Traktu, inwestycji mającej na celu zwiększenie atrakcyjności i estetyki miasta Milicza. Oprócz nowych trawników i nasadzeń, wybudowano wiele elementów tzw. architektury krajobrazu, na trasie można też zobaczyć rzeźby ptaków.

Komisja złożona z przedstwicieli Urzędu Miejskiego oraz ZNP i "Solidarności" przyznała 11 nauczycielom świadczenia zdrowotne w wysokości po tysiąc zł. Pozostałe dwa wnioski przesunęła do rozpatrzenia w październiku br.

30 czerwca na sesji Rady Miejskiej burmistrz Piotr Lech przedstawił sprawozdanie ze swojej pracy pomiędzy sesjami, radni po jego wystąpieniu nie mieli żadnych pytań i uwag. Następnie przystąpiono do głosowania uchwał. Uchylono uchwałę z 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Milicz - Kaszowo - Miłochowice i zastąpiono ją nową uchwałą. Kolejny uchwały były związane z kartą dużej rodziny. Radni jednogłośnie przyjęli zwiększenie dopłat gminy za dostarczanie wody i osbiór nieczystości oraz przegłosowali tzw. gminne becikowe. Rada zwiększyła też fundusz sołecki o 10% i powołała zespół do wyboru ławników. Weszli do niego: sekretarz gminy, radny Juchnowicz, radny Wencek i radna Janczura; oraz wolę kontynuacji członkostwa w Partnerstwie dla DB na lata 2014 - 2020. Dokonano również zmian w budżecie gminy i w WPF.

wakacje lipiec 2015

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MILICZA W LIPCU I SIERPNIU 2015

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY MILICZ W LIPCU I SIERPNIU 2015

W związku z wystąpieniem ks. Bogdana Buryły na sesji Rady Miejskiej informuję, że parafia pw. Świętej Anny w Miliczu otrzymała na przestrzeni lat łącznie 82 118,67 zł (w 2006 r. - 15 118,67 zł; w 2008 r. - 35 tys. zł; w 2009 r. 12 tys. zł; w 2010 r. 20 tys. zł).

Skarbnik Gminy Milicz

anna707 9232455398 l

Tytuł najlepszej Pin Up Girl na American Cars Manii według publiczności, która miała możliwość głosować, została urzędniczka Urzędu Miejskiego - inspektor Katarzyna Kowalska. Gratulujemy!!!

bip

kwiaty milicz konkurs

RPO

poradnik interesanta

docsign2

 edukacja barycz pl

 aktywni barycz1

ore milicz

kolej na rower

google street view logo

 e mapa gmina milicz1

 logo fala

karta duzej rodziny

tvpm logo moje

czystymilicz

Logo KOM poziom

emapa

LOGO Radlin

 

Gmina Milicz - 2014-2015