Aktualności

Czysty Milicz wspólna sprawa

czystymiliczUrząd Miejski w Miliczu informuje, że:

1) zbliża się termin płatności za odpady za pierwszy kwartał 2015 r. Płatności za miesiące styczeń, luty i marzec należy dokonać do dnia 15 lutego 2015 r. na przydzielone przez gminę indywidualne numery rachunków bankowych (odrębne dla każdej nieruchomości), otrzymane po złożeniu pierwszej deklaracji. Konto ogólne gminy nie służy do dokonywania płatności za śmieci;

2) rozpoczęto wysyłać upomnienia do osób, które nie dokonały płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi za poprzednie okresy. Zachęcamy, aby osoby, które nie dopełniły jeszcze tego obowiązku, aby dokonały wpłaty przed sporządzeniem upomnienia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wystosowanie upomnienia do zobowiązanego wiąże się z koniecznością poniesienia przez niego kosztów upomnienia w wysokości 11,60 zł;

oraz przypomina:

1) o obowiązku składania deklaracji. Właściciel nieruchomości (a także współwłaściciel, użytkownik wieczysty, najemca, dzierżawca, itp.) zobowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Miejskiego w Miliczu;

2) w przypadku spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych, liczących powyżej 7 lokali, obowiązki te powinien wypełnić zarząd lub zarządca nieruchomości, a nie poszczególni właściciele lokali;

3) w przypadku zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych (np. w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej) konieczne jest złożenie deklaracji w terminie 14 dni od wystąpienia wskazanych okoliczności;

4) w sytuacji wystąpienia zmian, dotyczących m.in. ilości osób zamieszkujących nieruchomość, ilości odpadów komunalnych, powstających na nieruchomości, sposobu zbiórki odpadów, itp., w terminie 14 dni należy złożyć deklarację zmieniającą.

Informacja: Urząd Miejski pok.24 tel. 713804337

Nabór na stanowisko urzędnicze


BURMISTRZ GMINY MILICZ OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W MILICZU

         Na podstawie art. 13 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm. ) oraz Zarządzenia Burmistrza Gminy Milicz Nr 371/2012 w sprawie procesu „nabór pracowników Urzędu Miejskiego w Miliczu, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do których stosuje się ustawę o o pracownikach samorządowych”- ogłaszam nabór na stanowisko urzędnicze ds. promocji w Wydziale Oświaty Promocji i Spraw Społecznych Urzędu  Miejskiego w Miliczu, ulica Trzebnicka 2.

Czytaj więcej: Nabór na stanowisko urzędnicze

Koncert Zimowy

Za bardzo udany można uznać Koncert Zimowy w wykonaniu uczniów, nauczycieli i absolwentów milickiej Szkoły Muzycznej I st., który miał miejsce w Ośrodku Kultury 18 stycznia br. Chorego burmistrza Piotra Lecha reprezentował kierownik wydz. oświaty promocji i spraw społecznych. To piękne wydarzenie stało się moźliwe dzięki dyr. SP nr 2 i SM I st. - J.Wybierale - i dyr. OK - T.Kuschowi.

Srebny Anioł dla chóru milickiej szkoły muzycznej

Chór Szkoły Muzycznej I Stopnia w Miliczu otrzymał Srebrnego Anioła podczas XV Dolnośląskiego Kolędowania Szkół Muzycznych w Świdnicy oraz wyróżnienie w kategorii Debiutanci. Szczególne gratulacje należą się S.Morawskiemu, który chór prowadzi.IMG 3154

XVI FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK

Jak co roku na bardzo wysokim poziomie był już XVI Konkurs Kolęd i Pastorałek w Sułowie. Chorego burmistrza P.Lecha reprezentowali wiceburmistrz i kierownik wydz, oświaty. Na widowni byli również radni: przewodnicząca Rady Miejskiej H.Smolińska, S.Kuśnierz, Z.Jasiński, K.Janczura, A.Szatkowska i E.Bienkiewicz. Gratulacje za ważną społecznie inicjatywę należą się dyr. gimnazjum w Sułowie - K.Piosik, głównej organizatorce konkursu.