Aktualności

Spotkanie burmistrza z dyrektorami placówek oświatowych

19 grudnia miało także miejsce spotkanie burmistrza Piotra Lecha z dyrektorami gminnych placówek oświatowych. Uczestniczyli w nim także skarbnik Tadeusz Ciesielski, sekretarz Dariusz Moczulski oraz kierownik nowo powstałego wydziału oświaty, promocji i spraw społecznych Dariusz Duszyńki.

Czytaj więcej: Spotkanie burmistrza z dyrektorami placówek oświatowych

W sprawie radia

radiowww19 grudnia w restauracji Nad Zalewem doszło do spotkania przedstawicieli kilku samorządów, w tym Piotra Lecha, z władzami spółki Duży Dom Medialny, którzy zamierzeją utworzyć lokalne radio obejmujące zasięgiem powiat milicki i trzebnicki.

Obrady komisji konkursowej

W piątek 19 grudnia zebrała się komisja konkursowa, której zadaniem jest wyłonienie dyrektora Ośrodka Kultury. Komisja przejrzała pod względem formalnym 5 ofert. Do zaprezentowania swoich koncepcji pracy OK, które odbędzie się w poniedziałek 22 grudnia, zaprosiła zaprosiła 4 kandydatów. Jedna oferta nie zawierała wszystkich potrzebnych dokumentów.

4. sesja Rady Miejskiej

18 grudnia br. Rada Miejska w Miliczu obradowała po raz czwarty. Radni przyjęli uchwały przewidziane w porządku obrad. Wcześnij burmistrz Piotr Lech zdał sprawozdanie ze swoich dotychczasowych działań.

Spotkanie z sołtysami

Burmistrz Piotr Lech wraz z wiceburmistrzem i sekretarzem urzędu spotkali się z syłtysami gminy Milicz 16 grudnia. Burmistrz przedstwił swoje zamierzenia i plany. Poinformowano, że wybory sołtysów odbędą się w kwietniu następnego roku oraz że fundusz sołecki zostanie utrzymany na obecnym poziomie, a zarobione przez sołectwa środki będą do ich dyspozycji. Sołtysi przede wszystkim pytali o remonty dróg i budowy chodników.

Podziękowania- 23 Świąteczna Zbiórka Żywności

Już po raz 23 na terenie gminy Milicz odbyła się Świąteczna Zbiórka Żywności. Zorganizowana została w terminie 09-13.12.2014 r. przez Ośrodek Pomocy Społecznej przy współpracy Caritas przy parafii pw. św. A. Boboli i PCK w Miliczu. Celem zbiórki było zebranie żywności, z której sporządzone zostaną paczki dla najuboższych rodzin naszej gminy z okazji świąt Bożego Narodzenia.

Czytaj więcej: Podziękowania- 23 Świąteczna Zbiórka Żywności