Największą inwestycją w infrastrukturę turystyczną jest przygotowywany w porozumieniu dziesięciu samorządów projekt budowy ścieżek rowerowych w północnej części województwa dolnośląskiego. Inwestycja moze kosztować nawet 50 mln złotych. W celu omówienia stanu przygotowań 31 marca na zaproszenie burmistrza Piotra Lecha spotkali się w Miliczu partnerzy projektu: wójtowie gminy Cieszkow i Krośnice, burmistrzowie Żmigrodu, Prusic i Wołowa, starostowie milicki oraz trzebnicki i przedstawiciel gminy Trzebnica. Marszałka dolnośląskiego reprezentował wicedyrektor departamentu Robert Adach oraz Magdalena Bednarska. Zebrani potwierdzili determinację w doprowadzeniu do szczęśliwego finału rozpoczętego projektu, który ma dać regionowi wyjątkową atrakcyjność turystyczną, a dodatkowo wprowadzić ożywienie gospodarcze.

W ramach akcji „A ja po swoim psie sprzątam” chcę przypomnieć mieszkańcom miasta o obowiązkach związanych z posiadaniem zwierzęcia oraz promować właściwe postawy dotyczące estetyki i stanu sanitarnego Milicza. Akcja ta ma uświadomić, że zalegające na chodnikach, trawnikach, skwerach, a nawet placach zabaw psie odchody są nie tylko nieestetyczne, ale - co ważniejsze - stanowią zagrożenie sanitarne.
Sprzątanie po czworonogu to według regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Milicz obowiązek każdego właściciela zwierzęcia.
Urząd Miejski zakupił jednorazowe woreczki na psie odchody, by ułatwić i promować sprzątanie po swoim zwierzęciu. Bezpłatne woreczki (po 80 sztuk) właściciele czworonogów z terenu gminy Milicz mogą odbierać od 10 kwietnia w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Miliczu, pokój numer 12.

Piotr Lech
Burmistrz Gminy Milicz

kosz

Mieszkańcy gminy Milicz!  
W trosce o czystość i porządek w naszej gminie pragnę zaprosić do włączenia się w akcję „Wielkie wiosenne porządkowanie”
Od marca prowadzone są działania, które mają sprawić, by nasza gmina wypiękniała tej wiosny:
- pracownicy Zakładu Usług Komunalnych, Technikum Leśnego i Wydziału Dróg Powiatowych wspólnie posprzątali już park Maltzanów;
- na terenie gminy miała miejsce bezpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
- od kwietnia br. rozpoczyna się bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych;
- zakupionych zostanie także 100 nowych koszy ulicznych;
- Urząd Miejski jest w posiadaniu woreczków, które będą rozdawane właścicielom psów, by zachęcić ich do sprzątania odchodów po swoich zwierzętach.
Proponuję również usuwanie nieaktualnych reklam i szyldów, które dezinformują mieszkańców.
Zwracam się też do mieszkańców sołectw, wspólnot mieszkaniowych, organizacji i wszystkich tych, którym czystość i porządek otoczenia są bliskie sercu, do wielkich wiosennych porządków. Urząd Miejski zaopatrzy wszystkich chętnych w rękawiczki i worki oraz zagwarantuje odbiór odpadów z ustalonego miejsca.
Zainteresowanych akcją sprzątania sołtysów, administratorów wspólnot i innych przedstawicieli grup mieszkańców zapraszam do Urzędu Miejskiego, pok. nr 12, w celu pobierania bezpłatnych akcesoriów do sprzątania oraz ustalenia miejsca i terminu odbioru zebranych odpadów.


Piotr Lech
Burmistrz Gminy Milicz

Dwie nowe flagi zawisły przed Urzędem Miejskim w Miliczu: województwa dolnośląskiego i unijna. Dołączyły do wiszących już flag: Polski, gminy i powiatu.

flagi

Trwa budowa wartego blisko milion zł Ptasiego Traktu w Miliczu. Środki na inwestycje pochodzą z unijnego programu operacyjnego Ryby. 

50 uczniów milickiego Zespołu Szkół przy ul. Trzebnickiej odwiedziło 25 marca z okazji Dnia Przedsiębiorczości Urząd Miejski, by zapoznać się z pracą tej instytucji. Z uczniami spotkał się także burmistrz Piotr Lech.

Jak co roku w niedzielę palmową podczas sumy w kościele parafialnym pw. św. Andrzeja Boboli ogłoszono wyniki konkursu na wielkanocne palmy wykonane przez dzieci i młodzież w wieku do 21 lat oraz dorosłych organizowanego przez milicki Ośrodek Kultury.

Kolejny rok na terenie gminy Milicz odbywa się bezpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W dniach 26 - 28 marca 2015 r. na terenie gminy przeprowadzona została akcja, którą  zorganizowała firma AG-EKO z Lubinia na własny koszt. Zainteresowanie zbiórką jest ja zawsze duże: z terenu wsi zebrano około  400 kg odpadów oraz ponad 2 tony z samego miasta. Z uwagi na popularność tego typu zbiórek w roku bieżącym przewiduje się zorganizowanie kolejnych, o których mieszkańcy zostaną dokładnie poinformowani.

bip

RPO

poradnik interesanta

docsign2

aktywni barycz

ore milicz

kolej na rower

google street view logo

 e mapa gmina milicz1

 logo fala

karta duzej rodziny

tvpm logo moje

czystymilicz

Logo KOM poziom

emapa

 

Gmina Milicz - 2014-2015