Jeszcze tylko do  28 lutego trwa wielkie malowanie prawie 20 poliestrowych karpi o gigantycznych rozmiarach 2 m długości, 80 cm wysokości! Piękne kolorowe unikaty mają na wiosnę stanąć przy największych atrakcjach turystycznych Doliny Baryczy. Karpie mają dodatkowo zachęcać do odwiedzin w sławnych miejscach, tworząc swoisty szlak po naszym regionie, mamy jednak nadzieję, że staną się również atrakcją samą w sobie i będą dodatkowo przyciągać zaciekawionych turystów.

harmonogram odbioru odpadow

 

 

 

 

 

 

Harmonogram dostępny jest również na stronie w lewej kolumnie.

gotdo druku1www

11002509 818154018252184 4599612573328588425 n

Zawiadamiam, że 26 lutego 2015 r. (czwartek) o godz. 14.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Miliczu, ul. Trzebnicka 2 zwołuję obrady VII Sesji Rady Miejskiej w Miliczu z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad sesji:
1)stwierdzenie quorum;
2)zgłaszanie zmian do porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu Nr VI/2015 z 29 stycznia 2015 r.
3.Informacja burmistrza o sytuacji bieżącej gminy i realizacji uchwał.
4.Podjęcie uchwał:
1)w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska dla gminy Milicz na lata 2014 – 2017 z perspektywą do roku 2021,
2)w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Milicz,
3)w sprawie zmian budżetu gminy Milicz na 2015 rok,
4)w sprawie ustalenia dopłat do taryfowej ceny za odprowadzanie ścieków,
5)w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu milickiego,
6)uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
5.Interpelacje i zapytania.
6.Komunikaty i wolne wnioski.
7.Sprawy różne.
8.Zakończenie obrad sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Miliczu Halina Smolińska

bip

RPO

poradnik interesanta

docsign2

aktywni barycz

ore milicz

kolej na rower

google street view logo

 e mapa gmina milicz1

 logo fala

karta duzej rodziny

tvpm logo moje

czystymilicz

Logo KOM poziom

emapa

Gmina Milicz - 2014-2015