Pod takim hasłem odbyła się w Miliczu I Gminna Konferencja Oświatowa, inaugurująca rok szkolny 2015/16. W auli I LO im. AK spotkali się wszyscy nauczyciele z gminy Milicz, dyrektorzy szkół, instytucji współpracujących (PCEiPP, Sanepid) oraz goście - przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Smolińska, radni Agnieszka Ochowicz, Jadwiga Janczura, Andrzej Leszczyszyn. Zebrani wysłuchali wystąpień, połączonych z prezentacjami burmistrza, kierownika wydziału oświaty, a także Ewy Szmigiel, Michała Gołąba, Mai Jeż, Katarzyny Kowalskiej i eksperta prawa oświatowego - Roberta Mangolda. Ten rok, zwany także rokiem otwartej szkoły, będzie stał pod znakiem edukacji zdrowotnej, promocji ruchu i aktywności fizycznej, walki ze śmieciowym jedzeniem, promocją zdrowych postaw, wsparciem nauczycieli oraz otwarciem na środowisko lokalne - wdrożeniem edukacji regionalnej. Wszystkie szkoły włączą się także w przygotowywany przez Gminę projekt "Woda - powrót do źródła". Wśród przygotowywanych inwestycji oświatowych wymienić należy termomodernizację obiektów szkolnych, rozbudowę szkoły w Sułowie, rozbudowę obiektów sportowych we Wróblińcu i SP 2 pod warunkiem pozyskania współfinansowania zewnętrznego.

PlakatMŚPN

Urząd Miejski w Miliczu informuje, że zasady tzw. przedszkola złotówkowego będą od 1 września obowiązywać tylko wobec dzieci, którym samorząd ma obowiązek zapewnić wychowanie przedszkolne, a więc wobec 4-, 5- i odroczonym 6-latkom. NIEPRAWDĄ JEST TO, CO NAPISANO W "GŁOSIE MILICZA", ŻE ZASADAMI ZŁOTÓWKOWYMI OBJECI BĘDĄ WSZYSCY PRZEDSZKOLACY! Artykuł ukazał się bez konsultacji z Urzędem Miejskim, a przede wszystkim z wydziałem oświaty. Nierzetelność dziennikarska wprowadziła dużo zamętu oraz wielkie oczekiwania wobec samorządu, którego po prostu nie stać na taki luksus.

sesjawwwGminny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego decyzją radnych na sesji 26 sierpnia będzie spólką komunalną, co w przyszłości umożliwi połączenie jej z MCM z korzyścią dla pacjentów. Rada przegłosowała także zmiany w budżecie oraz uchwałę o inicjatywie lokalnej oraz zwiększyła pensum dla nauczycieli specjalistów do 30 godz. tygodniowo, co wzmocni pomoc psychologiczno-pedagogiczną świadczoną dla dzieci w szkołach. Tą decyzją radni zrównali pensum nauczycieli specjalistów z pensum tych nauczycieli w szkołach powiatowych.

rajd szurkowskiego 2015 3 2

Zawiadamiam, że 26 sierpnia 2015 r. (środa) na godz. 14.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Miliczu, przy ul. Trzebnicka 2, zwołuję obrady XVI Sesji Rady Miejskiej w Miliczu z następującym porządkiem obrad:

Burmistrz Piotr Lech otworzy 1 września nowy rok szkolny w Czatkowicach, gdzie podczas wakacji wybudowano przy szkole plac zabaw nie tylko dla uczniów, ale także wszystkich dzieci tej miejscowości.

Burmistrz Gminy Milicz, Piotr Lech, zaprasza wszystkich nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Milicz, na I Gminną Konferencję Oświatową pn. "Nowe Otwarcie - Nowe Perspektywy - Nowe Horyzonty" w piątek 28 sierpnia w auli I LO, początek godz. 10.

bip

Plany gospodarki Niskoemisyjnej

but dozynki wojewodzkie

kwiaty milicz konkurs

RPO

poradnik interesanta

docsign2

 edukacja barycz pl

 aktywni barycz1

ore milicz

kolej na rower

google street view logo

 e mapa gmina milicz1

 logo fala

karta duzej rodziny

tvpm logo moje

czystymilicz

Logo KOM poziom

emapa

LOGO Radlin

 

Gmina Milicz - 2014-2015