Niezwykle uroczysty charakter miała tzw. srebrna sesja z okazji 25. rocznicy utworzenia w gminie Milicz samorządu terytorialnego. 25 lat temu 27 maja odbyły się pierwsze wolne wybory na Ziemi Milickiej (także w całej Polsce), w których wybrano Radę Miejską, a ta w czerwcu 1990 r. na urząd burmistrza powołała Janusza Wierzowieckiego. W uroczystej sesji wzięła udział większość radnych i burmistrzów wszystkich 7 kadencji. Główym punktem obchodów 25-lecia samorządności było wręczenie tytułu Honorowego Obywatela Milicza ks. prałatowi Janowi Przytockiemu, który otrzymał z rąk burmistrza Piotra Lecha Akt Nadania Tytułu oraz złotą odznakę z herbem Milicza. Uroczystą sesją, podczas której artystyczny akcent zaznaczyła milicka młodzież, prowadziła przewodnicząca Rady Miejskiej obecnej kadencji - Halina Smolińska. Wszyscy goście w prezencie otrzymali nowe wydawnictwo gminy Milicz i powiatu milickiego - książkę "Historia polskiego Milicza".

I Mistrzostwa Samorz dów Powiatu Milickiego 2015 plakat 4 jpg

7021 maja nad milickiem zalewem odbyła się uroczysta gala "Najlepsi sportowcy gminy Milicz". Dyplomy i czeki na zakup odzieży oraz sprzętu sportowego wręczali na przemian burmistrz Piotr Lech i przewodniczaca Rady Miejskiej Halina Smolińska. Rozstrzygnięto również plebiscyt pod patronatem burmistrza, drukowany w "Głosie Milicza", na najpopularniejszych sportowców, trenerów i piłkarzy. Dla sportowców i trenerów zatańczyły czirliderki z Przedszkola Samorządowego i zaśpiewała Daria Jaworska. Na zakończenie imprezy odbył się na zalewie pierwszy raz w Miliczu pokaz flyboardu.

Informujemy, że 5 czerwca 2015 r. (piątek po Bożym Ciele) Urząd Miejski w Miliczu będzie nieczynny. Za uniedogodnienia z góry przepraszamy.

Dzisiaj (21 maja) na milickim Rynku pojawiły się piękne kwiaty. Ukwiecona została płyta Rynku oraz latarnie. Kwiatowe wieże i kule ozdobią centrum miasta aż do jesieni. Gmina od dłuższego czasu podejmuje działania, które poprawiają wizerunek Milicza.

Rada Miejska na sesji 19 maja zmieniła tegoroczny budżet, wpisując do niego na wniosek burmistrza Piotra Lecha kolejnych 29 inwestycji za kwotę ok. 5,5 mln zł. Są nimi m.in. budowa Ptasiego Traktu, stadionu lekkoatletycznego, chodnika przy zalewie i boiska trawiastego, zakup nowego wózu strażackiego dla OSP, modernizacja świetlicy w Grabówce, dofinansowanie remontu drogi powiatowej we Wszewilkach i samochodu dla policji, zakup sprzętu dla ZUK-u czy dostosowanie szkoły w Dunkowej do wymogów przeciwpożarowych, a także wykonanie dokumentacji dla przyszłych inwestycji. Wszystkie nowe inwestycje są dofinansowane ze środków zewnętrznych.

przytockiwybranieKsiądzu proboszczowi parafii pw. św. Michała Archanioła Janowi Przytockiemu na wniosek burmistrza Piotra Lecha został decyzją Rady Miejskiej 19 maja br. przyznany tytuł Honorowego Obywatela Milicza. Ks. Jan dokładnie 25 lat temu objął w zarządzane jedną z milickich parafii. W zeszłym roku obchodził 40. rocznicę kapłaństwa, z racji tego oraz zasług dla dla Ziemi Milickiej i lokalnej społeczności otrzymał od Zarządu Powiatu tytuł "Zasłużony dla powiatu milickiego". Wręcznie złotej odznaki z herbem Milicza oraz dyplomu nastąpi podczas uroczystej sesji z okazji 25-lecia odtworzenia samorządów gminnych w Polsce 26 maja, na którą zaproszono wszystkich radnych 7 kadencji oraz wszystkich burmistrzów.

Społeczność gminy Milicz, a także miejscowości sąsiednich, z satysfakcją przyjęła informację o planowanej przez powiat milicki  przebudowie drogi powiatowej nr 1400D na odcinku Sułów – Ujeździec Wielki oraz podpisanej we wrześniu 2014 r. umowie partnerskiej z powiatem trzebnickim oraz Zakładem Mięsnym Tarczyński S.A. Ze względu na swoje znaczenie komunikacyjne, społeczne i gospodarcze, przebudowa tego szlaku komunikacyjnego była od dawna oczekiwana przez mieszkańców zachodniej części powiatu milickiego jak i miejscowości ościennych. Tym bardziej, iż na początku listopada 2014 r. komisja przy Wojewodzie Dolnośląskim przyznała dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 50% poniesionych kosztów.
Ze zdziwieniem i dużym zawodem przyjęliśmy informację, iż powiat milicki nie zamierza przystąpić do remontu wzmiankowanej drogi, skupiając się tylko i wyłacznie na drodze powiatowej w miejscowości Wszewilki.
Apelujemy do zarządu powiatu milickiego o ponowne rozważenie tej decyzji, grożącej utratą przyznanego dofinansowania i dalszą degradacją ważnej drogi, łączącej aglomerację sułowską z Trzebnicą, Wrocławiem i południem województwa. Rozumiejąc jednakże powody, które legły u podstaw takiej decyzji, Rada Miejska w Miliczu poważnie rozważy pomoc finansową w realizacji, tego ważnego dla gminy i jej mieszkańców, zadania.

bip

kwiaty milicz konkurs

RPO

poradnik interesanta

docsign2

 edukacja barycz pl

 aktywni barycz1

ore milicz

kolej na rower

google street view logo

 e mapa gmina milicz1

 logo fala

karta duzej rodziny

tvpm logo moje

czystymilicz

Logo KOM poziom

emapa

 

Gmina Milicz - 2014-2015