Już w 2 miesiące po wyborze, burmistrz Piotr Lech wraz z wiceburmistrzem Sławomirem Strzeleckim odwiedzili partnerskie miasto  Milicza - Lohr nad Menem. W składzie delegacji znaleźli się również: Grzegorz Duda - prezes OSP Milicz oraz Michał Gołąb - prezes Fundacji na rzecz Ziemi Milickiej.

Już po raz X w sułowskim gimnazjum zorganizowano powiatowy konkurs chemiczny pn. "Młody chemik eksperymentuje". Zadania konkursowe przygotowali, a także zasiadali w komisji pracownicy naukowi wrocławskich wydziałów chemi Politechniki i Uniwersytetu. Burmistrza Piotra Lecha reprezentował kier. wydz. oświaty, promocji i spraw społ. D.Duszyński, który m.in. obdarował członków komisji lokalnymi wydawnictwami książkowymi.

Jeszcze tylko do  28 lutego trwa wielkie malowanie prawie 20 poliestrowych karpi o gigantycznych rozmiarach 2 m długości, 80 cm wysokości! Piękne kolorowe unikaty na wiosnę staną przy największych atrakcjach turystycznych Doliny Baryczy. Karpie mają dodatkowo zachęcać do odwiedzin w sławnych miejscach, tworząc swoisty szlak po naszym regionie. Należy mieć także nadzieję, że staną się również atrakcją samą w sobie i będą dodatkowo przyciągać zaciekawionych turystów.

Na sesji 26 lutego radni zapoznali się z działaniami burmistrza P.Lecha pomiędzy sesjami, a także podjęli uchwały w sprawie programu ochrony środowiska  perspektywą do roku 2021 oraz aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zmienili budżet na bieżący rok, m.in. zwiększając środki na sport o 200 tys. zł. Największą dyskusję zbudziło przeznaczenie 50 tys. zł na budowę ścieżki rowerowej przy ul. Wojska Polskiego (koło zalewu) na działce gminnej i powiatowej. Jak tłumaczył burmistrz Lech, poprzednie władze gminy, które negowały jakiekolwiek inicjatywy powiatu, nie wyraziły zgody na budowę ścieżki i chodnika w na gruncie gminnym i dlatego powiat był zmuszony w tym miejscu poprowadzić ścieżkę drugą stroną ulicy, tworząć dwa niebezpieczne - ze względu na ruchliwość ul. Wojska Polskiego - przejazdy. Zlikwidujmy ten absurd, kiedy jeszcze nie doszło do tragedii - apelował Piotr Lech. Radni zdecydowali także na wniosek burmistrza o przystąpieniu Milicza do Związku Miast Polskich oraz zmienili roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi, poszerzając współpracę zagraniczną o niemieckie Wurzen i Ukrainę.

harmonogram odbioru odpadow

gotdo druku1www

bip

RPO

poradnik interesanta

docsign2

aktywni barycz

ore milicz

kolej na rower

google street view logo

 e mapa gmina milicz1

 logo fala

karta duzej rodziny

tvpm logo moje

czystymilicz

Logo KOM poziom

emapa

Gmina Milicz - 2014-2015